TJX Companies, Inc. (TJX)

ROE

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk netto w tys. USD 3 282 820 90 470 3 272 190 3 059 800 2 607 950
Kapitał własny w tys. USD 6 002 990 5 832 680 5 948 210 5 048 610 5 148 310
ROE 54,69% 1,55% 55,01% 60,61% 50,66%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $3 282 820K ÷ $6 002 990K
= 54,69%


Analiza porównawcza

2022