TJX Companies, Inc. (TJX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 226 760 10 469 600 3 216 750 3 030 230 3 264 640
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 438 099 434 977 415 017 513 662 706 676
Należności w tys. USD 632 160 497 401 386 261 346 298 327 166
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 468 100 10 803 700 7 150 250 5 531 370 5 125 540
Wskaźnik płynności szybkiej 0,70 1,06 0,56 0,70 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 226 760K + $438 099K + $632 160K) ÷ $10 468 100K
= 0,70


Analiza porównawcza

2022