TJX Companies, Inc. (TJX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 477 000 6 226 760 10 469 600 3 216 750 3 030 230
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 478 000 438 099 434 977 415 017 513 662
Należności w tys. USD 682 000 632 160 497 401 386 261 346 298
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 305 000 10 468 100 10 803 700 7 150 250 5 531 370
Wskaźnik płynności szybkiej 0,64 0,70 1,06 0,56 0,70

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 477 000K + $478 000K + $682 000K) ÷ $10 305 000K
= 0,64


Analiza porównawcza

2023