TJX Companies, Inc. (TJX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 4 754 930 582 230 4 416 210 4 218 190 3 987 430
Aktywa razem w tys. USD 28 461 500 30 813 600 24 145 000 14 326 000 14 058 000
Operacyjny ROA 16,71% 1,89% 18,29% 29,44% 28,36%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $4 754 930K ÷ $28 461 500K
= 16,71%


Analiza porównawcza

2022