TJX Companies, Inc. (TJX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 36 149 000 34 713 800 24 533 800 29 845 800 27 831 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 794 000 4 465 430 4 823 400 2 672 560 2 644 140
Rotacja zobowiązań 9,53 7,77 5,09 11,17 10,53

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $36 149 000K ÷ $3 794 000K
= 9,53


Analiza porównawcza

2023