TJX Companies, Inc. (TJX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 34 713 800 24 533 800 29 845 800 27 831 200 25 502 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 465 430 4 823 400 2 672 560 2 644 140 2 488 370
Rotacja zobowiązań 7,77 5,09 11,17 10,53 10,25

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $34 713 800K ÷ $4 465 430K
= 7,77


Analiza porównawcza

2022