TJX Companies, Inc. (TJX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 13 258 600 15 739 300 8 890 620 8 469 220 8 485 730
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 468 100 10 803 700 7 150 250 5 531 370 5 125 540
Wskaźnik płynności bieżącej 1,27 1,46 1,24 1,53 1,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $13 258 600K ÷ $10 468 100K
= 1,27


Analiza porównawcza

2022