TJX Companies, Inc. (TJX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 456 000 13 258 600 15 739 300 8 890 620 8 469 220
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 305 000 10 468 100 10 803 700 7 150 250 5 531 370
Wskaźnik płynności bieżącej 1,21 1,27 1,46 1,24 1,53

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 456 000K ÷ $10 305 000K
= 1,21


Analiza porównawcza

2023