TJX Companies, Inc. (TJX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 3 498 000 3 282 820 90 470 3 272 190 3 059 800 2 607 950
Amortyzacja 887 000 868 002 870 758 867 303 819 655 725 957
Zmiana stanu należności 49 840 134 759 111 140 39 963 19 132 68 335
Zmiana stanu zapasów -142 573 1 624 180 -535 203 293 559 391 790 542 284
Zmiana stanu gotówki -749 765 -4 242 800 7 252 820 186 523 -234 413 -208 449
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 084 000 3 057 480 4 561 890 4 066 540 4 088 460 3 025 620
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 457 000 -1 044 790 -568 021 -1 223 120 -1 125 140 -1 057 620
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 470 000 -1 046 390 -578 597 -1 461 970 -623 552 -1 012 740
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 306 000 -6 199 760 -3 228 260 -2 414 870 -3 097 480 -2 297 350