TJX Companies, Inc. (TJX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 354 840 5 332 920 2 236 620 2 476 870 2 452 520
Aktywa razem w tys. USD 28 461 500 30 813 600 24 145 000 14 326 000 14 058 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,12 0,17 0,09 0,17 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 354 840K ÷ $28 461 500K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022