TJX Companies, Inc. (TJX)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 13 836 200 7 603 150 11 871 200 11 141 800 10 362 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 550 000 32 137 000 41 717 000 38 972 900 35 864 700
Marża zysku ze sprzedaży brutto 28,50% 23,66% 28,46% 28,59% 28,89%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $13 836 200K ÷ $48 550 000K
= 28,50%


Analiza porównawcza

2022