TJX Companies, Inc. (TJX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 34 713 800 24 533 800 29 845 800 27 831 200 25 502 200
Zapasy w tys. USD 5 961 570 4 337 390 4 872 590 4 579 030 4 187 240
Rotacja zapasów 5,82 5,66 6,13 6,08 6,09

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $34 713 800K ÷ $5 961 570K
= 5,82


Analiza porównawcza

2022