TJX Companies, Inc. (TJX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 290 000 4 550 000 5 025 000 5 477 000 3 364 680 3 531 210 4 295 070 6 226 760
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 535 000 507 000 496 000 478 000 582 389 552 480 565 351 438 099
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 640 000 10 317 000 10 534 000 10 305 000 11 233 600 10 147 100 10 018 500 10 468 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,41 0,49 0,52 0,58 0,35 0,40 0,49 0,64

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 290 000K + $535 000K) ÷ $11 640 000K
= 0,41


Analiza porównawcza

2024/Q3