Southwestern Energy Company (SWN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 392 000 5 201 000 3 150 000 2 242 000 2 318 000
Kapitał własny w tys. USD 4 324 000 2 547 000 497 000 3 246 000 2 362 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,02 2,04 6,34 0,69 0,98

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $4 392 000K ÷ $4 324 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022