Southwestern Energy Company (SWN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 849 000 -25 000 -3 112 000 891 000 535 000
Kapitał własny w tys. USD 4 324 000 2 547 000 497 000 3 246 000 2 362 000
ROE 42,76% -0,98% -626,16% 27,45% 22,65%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 849 000K ÷ $4 324 000K
= 42,76%


Analiza porównawcza

2022