Southwestern Energy Company (SWN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 392 000 5 201 000 3 150 000 2 242 000 2 318 000
Aktywa razem w tys. USD 12 926 000 11 848 000 5 160 000 6 717 000 5 797 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,44 0,61 0,33 0,40

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 392 000K ÷ $12 926 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022