Southwestern Energy Company (SWN)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $15 002 000K ÷ $15 002 000K
= 100,00%


Analiza porównawcza

2022