Southwestern Energy Company (SWN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 664 000 1 413 000 671 000 679 000 956 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 481 000 3 052 000 1 012 000 848 000 846 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,48 0,46 0,66 0,80 1,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 664 000K ÷ $3 481 000K
= 0,48


Analiza porównawcza

2022