Southwestern Energy Company (SWN)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 900 000 -25 000 -2 705 000 480 000 538 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000
Marża zysku brutto 12,66% -0,37% -117,20% 15,80% 13,93%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 900 000K ÷ $15 002 000K
= 12,66%


Analiza porównawcza

2022