Southwestern Energy Company (SWN)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 849 000 -25 000 -3 112 000 891 000 535 000
Aktywa razem w tys. USD 12 926 000 11 848 000 5 160 000 6 717 000 5 797 000
ROA 14,30% -0,21% -60,31% 13,26% 9,23%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 849 000K ÷ $12 926 000K
= 14,30%


Analiza porównawcza

2022