Southwestern Energy Company (SWN)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 849 000 -25 000 -3 112 000 891 000 535 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000
Marża zysku netto 12,33% -0,37% -134,84% 29,33% 13,85%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 849 000K ÷ $15 002 000K
= 12,33%


Analiza porównawcza

2022