Southwestern Energy Company (SWN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000
Należności w tys. USD 1 401 000 1 160 000 368 000 345 000 581 000
Rotacja należności 10,71 5,75 6,27 8,81 6,65

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $15 002 000K ÷ $1 401 000K
= 10,71


Analiza porównawcza

2022