Southwestern Energy Company (SWN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000
Property, plant and equipment w tys. USD 10 903 000 9 938 000 4 111 000 5 267 000 4 656 000
Rotacja aktywów trwałych 1,38 0,67 0,56 0,58 0,83

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $15 002 000K ÷ $10 903 000K
= 1,38


Analiza porównawcza

2022