Southwestern Energy Company (SWN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 002 000 6 667 000 2 308 000 3 038 000 3 862 000
Aktywa razem w tys. USD 12 926 000 11 848 000 5 160 000 6 717 000 5 797 000
Rotacja aktywów razem 1,16 0,56 0,45 0,45 0,67

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $15 002 000K ÷ $12 926 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2022