Southwestern Energy Company (SWN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 50 000 28 000 13 000 5 000 201 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 213 000 225 000 290 000 329 000 174 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 481 000 3 052 000 1 012 000 848 000 846 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,08 0,08 0,30 0,39 0,44

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($50 000K + $213 000K) ÷ $3 481 000K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022