Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 900 800 1 646 200 714 113 673 291 918 779
Aktywa razem w tys. USD 4 978 400 4 975 100 3 745 990 4 071 040 3 796 810
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,38 0,33 0,19 0,17 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 900 800K ÷ $4 978 400K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022