Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 317 000 1 914 300 1 423 640 1 521 020 1 446 120
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 001 100 12 396 400 9 767 040 10 454 300 9 951 630
Marża zysku ze sprzedaży brutto 16,55% 15,44% 14,58% 14,55% 14,53%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 317 000K ÷ $14 001 100K
= 16,55%


Analiza porównawcza

2022