Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 684 100 10 482 100 8 343 400 8 933 330 8 505 500
Zapasy w tys. USD 1 216 900 1 261 200 1 247 250 1 517 880 1 528 460
Rotacja zapasów 9,60 8,31 6,69 5,89 5,56

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $11 684 100K ÷ $1 216 900K
= 9,60


Analiza porównawcza

2022