Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 001 100 12 396 400 9 767 040 10 454 300 9 951 630
Należności w tys. USD 462 400 401 100 371 666 432 742 438 186
Rotacja należności 30,28 30,91 26,28 24,16 22,71

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $14 001 100K ÷ $462 400K
= 30,28


Analiza porównawcza

2022