Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 001 100 12 396 400 9 767 040 10 454 300 9 951 630
Working capital w tys. USD 361 000 192 400 51 160 -48 550 47 540
Rotacja kapitału pracującego 38,78 64,43 190,91 209,33

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $14 001 100K ÷ $361 000K
= 38,78


Analiza porównawcza

2022