Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 001 100 12 396 400 9 767 040 10 454 300 9 951 630
Property, plant and equipment w tys. USD 1 561 700 1 458 800 1 120 530 1 097 250 1 178 490
Rotacja aktywów trwałych 8,97 8,50 8,72 9,53 8,44

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $14 001 100K ÷ $1 561 700K
= 8,97


Analiza porównawcza

2022