Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 206 400 2 084 100 1 882 570 2 017 610 1 993 390
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 845 400 1 891 700 1 831 410 2 066 160 1 945 850
Wskaźnik płynności bieżącej 1,20 1,10 1,03 0,98 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 206 400K ÷ $1 845 400K
= 1,20


Analiza porównawcza

2022