Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 001 100 12 396 400 9 767 040 10 454 300 9 951 630
Aktywa razem w tys. USD 4 978 400 4 975 100 3 745 990 4 071 040 3 796 810
Rotacja aktywów razem 2,81 2,49 2,61 2,57 2,62

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $14 001 100K ÷ $4 978 400K
= 2,81


Analiza porównawcza

2022