Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 684 100 10 482 100 8 343 400 8 933 330 8 505 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 138 400 133 300 105 098 135 217 114 263
Rotacja zobowiązań 84,42 78,64 79,39 66,07 74,44

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $11 684 100K ÷ $138 400K
= 84,42


Analiza porównawcza

2022