Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 229 200 299 400 170 313 29 103 5 854
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 297 900 120 200 83 640 11 650 14 024
Należności w tys. USD 462 400 401 100 371 666 432 742 438 186
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 845 400 1 891 700 1 831 410 2 066 160 1 945 850
Wskaźnik płynności szybkiej 0,54 0,43 0,34 0,23 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($229 200K + $297 900K + $462 400K) ÷ $1 845 400K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022