Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 9,60 8,31 6,69 5,89 5,56
Rotacja należności 30,28 30,91 26,28 24,16 22,71
Rotacja zobowiązań 84,42 78,64 79,39 66,07 74,44
Rotacja kapitału pracującego 38,78 64,43 190,91 209,33

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 38,01 43,92 54,56 62,02 65,59
Cykl należności dni 12,05 11,81 13,89 15,11 16,07
Cykl zobowiązań dni 4,32 4,64 4,60 5,52 4,90

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 8,97 8,50 8,72 9,53 8,44
Rotacja aktywów razem 2,81 2,49 2,61 2,57 2,62