Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 634 400 538 500 303 956 328 474 207 177
Aktywa razem w tys. USD 4 978 400 4 975 100 3 745 990 4 071 040 3 796 810
Operacyjny ROA 12,74% 10,82% 8,11% 8,07% 5,46%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $634 400K ÷ $4 978 400K
= 12,74%


Analiza porównawcza

2022