Qualcomm, Inc. (QCOM)

ROA

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 12 936 000 9 043 000 5 198 000 4 386 000 -4 864 000
Aktywa razem w tys. USD 49 014 000 41 240 000 35 594 000 32 957 000 32 686 000
ROA 26,39% 21,93% 14,60% 13,31% -14,88%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $12 936 000K ÷ $49 014 000K
= 26,39%


Analiza porównawcza

2022