Qualcomm, Inc. (QCOM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 324 000 6 382 000 12 414 000 11 214 000 12 260 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 194 000 1 625 000 854 000 704 000 634 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 628 000 11 866 000 11 951 000 8 672 000 8 935 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,30 0,67 1,11 1,37 1,44

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 324 000K + $1 194 000K) ÷ $9 628 000K
= 1,30


Analiza porównawcza

2023