Qualcomm, Inc. (QCOM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 14 794 000 19 578 000 6 206 000 7 988 000 3 732 000
Aktywa razem w tys. USD 49 014 000 82 480 000 35 594 000 32 957 000 32 686 000
Operacyjny ROA 30,18% 23,74% 17,44% 24,24% 11,42%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $14 794 000K ÷ $49 014 000K
= 30,18%


Analiza porównawcza

2022