Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 35 820 000 44 200 000 33 566 000 23 531 000 24 273 000
Należności w tys. USD 3 183 000 5 643 000 3 579 000 4 003 000 2 471 000
Rotacja należności 11,25 7,83 9,38 5,88 9,82

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $35 820 000K ÷ $3 183 000K
= 11,25


Analiza porównawcza

2023