Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 44 200 000 67 132 000 23 531 000 24 273 000 22 732 000
Należności w tys. USD 5 643 000 7 158 000 4 003 000 2 471 000 2 904 000
Rotacja należności 7,83 9,38 5,88 9,82 7,83

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $44 200 000K ÷ $5 643 000K
= 7,83


Analiza porównawcza

2022