Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(24 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 12 936 000 18 086 000 5 198 000 4 386 000 -4 864 000 2 466 000
Amortyzacja 1 762 000 3 164 000 1 393 000 1 401 000 1 561 000 1 461 000
Zmiana stanu należności 2 064 000 3 155 000 1 532 000 -433 000 -728 000 1 413 000
Zmiana stanu zapasów 3 113 000 3 858 000 1 198 000 -293 000 -342 000 479 000
Zmiana stanu gotówki -6 032 000 13 614 000 -1 046 000 172 000 -25 220 000 18 660 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 096 000 21 072 000 5 814 000 7 286 000 3 895 000 4 693 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 262 000 -3 776 000 -1 407 000 -887 000 -784 000 -690 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 804 000 -6 712 000 -5 263 000 -806 000 -4 381 000 18 463 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 196 000 -13 596 000 -5 707 000 -6 386 000 -31 487 000 5 879 000