Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(24 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 7 232 000 12 936 000 9 043 000 5 198 000 4 386 000 -4 864 000 2 466 000
Amortyzacja 1 809 000 1 762 000 1 582 000 1 393 000 1 401 000 1 561 000 1 461 000
Zmiana stanu należności -2 460 000 2 064 000 -424 000 1 532 000 -433 000 -728 000 1 413 000
Zmiana stanu zapasów 81 000 3 113 000 630 000 1 198 000 -293 000 -342 000 479 000
Zmiana stanu gotówki 4 942 000 -6 032 000 1 200 000 -1 046 000 172 000 -25 220 000 18 660 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 299 000 9 096 000 10 536 000 5 814 000 7 286 000 3 895 000 4 693 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 450 000 -2 262 000 -1 888 000 -1 407 000 -887 000 -784 000 -690 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 762 000 -5 804 000 -3 356 000 -5 263 000 -806 000 -4 381 000 18 463 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 663 000 -7 196 000 -6 798 000 -5 707 000 -6 386 000 -31 487 000 5 879 000