Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 35 820 000 44 200 000 33 566 000 23 531 000 24 273 000
Aktywa razem w tys. USD 51 040 000 49 014 000 41 240 000 35 594 000 32 957 000
Rotacja aktywów razem 0,70 0,90 0,81 0,66 0,74

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $35 820 000K ÷ $51 040 000K
= 0,70


Analiza porównawcza

2023