Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 44 200 000 67 132 000 23 531 000 24 273 000 22 732 000
Aktywa razem w tys. USD 49 014 000 82 480 000 35 594 000 32 957 000 32 686 000
Rotacja aktywów razem 0,90 0,81 0,66 0,74 0,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $44 200 000K ÷ $49 014 000K
= 0,90


Analiza porównawcza

2022