Qualcomm, Inc. (QCOM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 382 000 24 828 000 11 214 000 12 260 000 12 088 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 625 000 1 708 000 704 000 634 000 699 000
Należności w tys. USD 5 643 000 7 158 000 4 003 000 2 471 000 2 904 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 866 000 23 902 000 8 672 000 8 935 000 11 236 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,41 1,84 1,72 1,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 382 000K + $1 625 000K + $5 643 000K) ÷ $11 866 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022