Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 18 635 000 28 524 000 9 255 000 8 599 000 10 244 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 796 000 5 500 000 2 248 000 1 368 000 1 825 000
Rotacja zobowiązań 4,91 5,19 4,12 6,29 5,61

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $18 635 000K ÷ $3 796 000K
= 4,91


Analiza porównawcza

2022