Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 15 869 000 18 635 000 14 262 000 9 255 000 8 599 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 912 000 3 796 000 2 750 000 2 248 000 1 368 000
Rotacja zobowiązań 8,30 4,91 5,19 4,12 6,29

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $15 869 000K ÷ $1 912 000K
= 8,30


Analiza porównawcza

2023