Qualcomm, Inc. (QCOM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 724 000 40 150 000 18 519 000 16 765 000 17 384 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 866 000 23 902 000 8 672 000 8 935 000 11 236 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,75 1,68 2,14 1,88 1,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 724 000K ÷ $11 866 000K
= 1,75


Analiza porównawcza

2022