Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 18 635 000 28 524 000 9 255 000 8 599 000 10 244 000
Zapasy w tys. USD 6 341 000 6 456 000 2 598 000 1 400 000 1 693 000
Rotacja zapasów 2,94 4,42 3,56 6,14 6,05

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $18 635 000K ÷ $6 341 000K
= 2,94


Analiza porównawcza

2022