Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 15 869 000 18 635 000 14 262 000 9 255 000 8 599 000
Zapasy w tys. USD 6 422 000 6 341 000 3 228 000 2 598 000 1 400 000
Rotacja zapasów 2,47 2,94 4,42 3,56 6,14

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $15 869 000K ÷ $6 422 000K
= 2,47


Analiza porównawcza

2023