Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 44 200 000 67 132 000 23 531 000 24 273 000 22 732 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 168 000 9 118 000 3 711 000 3 081 000 2 975 000
Rotacja aktywów trwałych 8,55 7,36 6,34 7,88 7,64

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $44 200 000K ÷ $5 168 000K
= 8,55


Analiza porównawcza

2022