Qualcomm, Inc. (QCOM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 35 820 000 44 200 000 33 566 000 23 531 000 24 273 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 042 000 5 168 000 4 559 000 3 711 000 3 081 000
Rotacja aktywów trwałych 7,10 8,55 7,36 6,34 7,88

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $35 820 000K ÷ $5 042 000K
= 7,10


Analiza porównawcza

2023