Qualcomm, Inc. (QCOM)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 57,84% 57,51% 60,67% 64,57% 54,94%
Marża zysku operacyjnego 33,47% 29,16% 26,37% 32,91% 16,42%
Marża zysku brutto 33,93% 30,61% 24,30% 30,82% 2,26%
Marża zysku netto 29,27% 26,94% 22,09% 18,07% -21,40%

Zwrot z inwestycji

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Operacyjny ROA 30,18% 23,74% 17,44% 24,24% 11,42%
ROA 26,39% 21,93% 14,60% 13,31% -14,88%
Zwrot z kapitału całkowitego 46,89% 41,44% 29,13% 43,54% 22,91%
ROE 71,81% 90,88% 85,54% 89,35% -524,14%