Qualcomm, Inc. (QCOM)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 25 565 000 19 304 000 14 276 000 15 674 000 12 488 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 44 200 000 33 566 000 23 531 000 24 273 000 22 732 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 57,84% 57,51% 60,67% 64,57% 54,94%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $25 565 000K ÷ $44 200 000K
= 57,84%


Analiza porównawcza

2022