Qualcomm, Inc. (QCOM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Rotacja zapasów 2,47 2,94 4,42 3,56 6,14
Rotacja należności 11,25 7,83 9,38 5,88 9,82
Rotacja zobowiązań 8,30 4,91 5,19 4,12 6,29
Rotacja kapitału pracującego 2,79 4,99 4,13 2,39 3,10

Średnia liczba dni

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 147,71 124,20 82,61 102,46 59,43
Cykl należności dni 32,43 46,60 38,92 62,09 37,16
Cykl zobowiązań dni 43,98 74,35 70,38 88,66 58,07

Długoterminowe

2023
(24 wrz 2023)
2022
(25 wrz 2022)
2021
(26 wrz 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 7,10 8,55 7,36 6,34 7,88
Rotacja aktywów razem 0,70 0,90 0,81 0,66 0,74