Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(3 paź 2021)
2021/Q2
(4 lip 2021)
2021/Q1
(4 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 252 800 226 400 236 700 293 100 304 400 311 300 408 900 375 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 64 900 71 900 61 000 66 300 58 600 53 000 46 200 44 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 502 600 493 500 465 900 455 100 419 800 423 300 293 900 288 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,60 0,64 0,79 0,86 0,86 1,55 1,45

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($252 800K + $64 900K) ÷ $502 600K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022/Q4