Marathon Petroleum Corp (MPC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 452 000 11 770 000 11 135 000 13 319 000 10 597 000 10 839 000 13 226 000 17 257 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 623 000 1 168 000 858 000 741 000 648 000 568 000 2 175 000 2 685 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 057 000 20 020 000 21 314 000 28 437 000 25 120 000 17 898 000 16 898 000 19 512 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,71 0,65 0,56 0,49 0,45 0,64 0,91 1,02

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 452 000K + $623 000K) ÷ $17 057 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2023/Q1